Zemědělské stavby

Provádíme jak výstavbu objektů zcela nových, tak rekonstrukce stávajících. Objekty provádíme jednak jako zděné stavby s integrovanými prvky pro osazení větracích systémů na bočních stěnách i ve střešních konstrukcích, jednak objekty montované z lepených dřevěných nosníků výrobce Tesko Praha. Máme za sebou stáje pro chov hovězího i vepřového dobytka, včetně výroby atypického hrazení a přípravy pro montáž tenzometrických žlabů. Provádíme též přípravy pro montáž větracích svinovacích stěn, větracích hřebenových štěrbin a podobně. Dále provádíme základové patky pro krmná sila, úpravy podlah stájí pro řetězový vyhrnovací dopravník (škrabák), včetně izolovaných šachet pro vynášecí dopravníky a izolovaných zastřešených plat pro kontejner, respektive valník na mrvu.
V posledních letech jsme stavěli zejména experimentální stáj pro Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi. Jednalo se o stavbu zcela novou (tzv.na zelené louce). Akce byla provedena za 5 měsíců od prvního kopnutí, do předání díla k užívání se všemi revizními zprávami, včetně přeložení starého vodovodního řadu, který vedl v místě dnešní stáje. Pro realizaci tohoto objektu jsme byli vybráni jako nejlepší ve „výběrovém řízení". Pro tohoto zákazníka jsme realizovali ještě několik zakázek týkajících se zemědělských, ale i jiných staveb (skladové, bytové…) neboť byl s námi zákazník vždy spokojen.
Naše zkušenosti se zemědělskými stavbami spadají ještě do doby před vznikem firmy, neboť firma vznikla zejména v návaznosti na rušení stavební výroby JZD Brandýs nad Labem, kde pracoval majitel firmy pan Jan Drsek jako stavbyvedoucí.Fotografie 6 „Experimentální stáj v Netlukách"
Fotografie 7 „Rekonstrukce bilančních stájí v Uhříněvsi"
Fotografie 8 „Větrací svinovací stěna"
Fotografie 9 „Boxy kanylovaných krav s měřením spotřeby vody skotu"

 


Jan Drsek, univerzální stavební firma pro Vás, Jitřní 3/398, Praha 4, telefon: +420 2 44403920, fax: +420 2 44403919, e-mail: jandrsek@drsek.cz