Představení firmy

Stavební firma Jan Drsek se sídlem v Jitřní ul., Praha 4 je univerzální stavební firma zaměřující se na individuální výstavbu a rekonstrukce pozemních staveb jak obytného tak výrobního a užitkového charakteru. Firma je fyzickou osobou, ve výhradním vlastnictví pana Jana Drska a ručení tudíž není limitováno majetkem a základním jměním firmy.
Firma vznikla v roce 1991 v návaznosti na rušení přidružené stavební výroby JZD Brandýs nad Labem, kde byly prováděny rekonstrukce bytového fondu a stájí pro chov zvířat. Nyní se firma zaměřuje na stavby rodinných domků, výstavbu a rekonstrukce stájí, ale i půdní vestavby, rekonstrukce objektů všech zaměření, prodejen, provozoven, restauračních zařízení a podobně.
Veškeré stavby dodáváme na klíč, v prvotřídní kvalitě. Akceptujeme přání zákazníka, chce-li si zajistit nebo pouze určit některé části dodávky sám. Po mnohaletých zkušenostech jsme schopni doporučit výrobce dodávek, jako jsou kotle pro vytápění, střešní krytiny, výplně otvorů apod.
Všechny stavby jsme odevzdali v řádném termínu, prvotřídní kvalitě a bez následných reklamací.
V minulých letech jsme se zúčastnili mnoha výběrových řízení na zakázky pro státní i nestátní organizace v nichž v mnohých jsme zvítězili a to nejen nejvýhodnější cenou.

Na spolupráci se těší kolektiv zaměstnanců a majitel firmy pan


Jan Drsek

Jan Drsek, univerzální stavební firma pro Vás, Jitřní 3/398, Praha 4, telefon: +420 2 44403920, fax: +420 2 44403919, e-mail: jandrsek@drsek.cz